برخی از کارشناسان ما :

حاضری چیست ؟

حاضری یک نوع حضور غیاب روزانه است که شما هر روز حداکثر یکبار میتوانید حاضر بزنید و شانس خود را برای دریافت کارت شارژامتحان کنید . هر شب ساعت 23 به صورت اتوماتیک یک نفر به عنوان برنده انتخاب میشود. مشخصات برنده در قسمت برنده دیروز ثبت خواهد شد . 

کمتر از 12 ساعت کارت شارژ هدیه برای کاربر برنده ارسال خواهد شد . برای حاضری باید عضو سایت تجربه من باشید ، حاضری بزن شارژ بگیر ، هر شب یک کارت شارژ هدیه میدهد . 

با تشکر 

تیم مدیریتی سایت تجربه من 

میخواهم مشاور شوم